Nowy most, chodniki i dokończenie budowy szkoły specjalnej. Powiat Dębicki stara się o gigantyczne dofinansowanie

Nowy most, chodniki i dokończenie budowy szkoły specjalnej. Powiat Dębicki stara się o gigantyczne dofinansowanie na realizację kluczowych projektów. Wnioskuje o prawie 90 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Dębica – Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica” oszacowano aż na 68 mln zł.

Trzeci z wnioskowanych projektów „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego” opiewa na ponad 8 mln zł.

Czy Powiat Dębicki otrzyma tak duże dofinansowanie? Czy wnioski o dotację na wszystkie trzy projekty zostaną pozytywnie rozpatrzone? Tego jeszcze niewiadomo. Gminy, powiaty i miasta mogą starać się o środki w wysokości od 0,5 ł aż do ponad 93 mln zł. W puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest 6 miliardów złotych.