Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią

Czwartek, 05 Listopad 2020

Podczas konferencji zorganizowanej 4 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poinformował o dodatkowych zasadach bezpieczeństwa i obostrzeniach z nimi związanych, które zaczną obowiązywać na terenie całego kraju od soboty 7 listopada. Zmiany obejmują m.in. przejście do nauki zdalnej dla klas I-III szkół podstawowych, zamknięcie placówek kultury, ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych.

Najważniejsze zmiany

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach.

Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużamy do 29 listopada:

W związku z wejściem w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. regulującego prace w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, informujemy, że Urząd Miejski w Dębicy zapewnia ciągłość wykonywania wszystkich ustawowych zadań wynikających z przepisów prawa.  Prosimy jednak o ograniczenie ewentualnego kontaktu do telefonów i maili oraz korzystania z dostępnych e-usług, które umożliwiają załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

W przypadku konieczności realizacji spraw z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 683 82 63, 14 683 82 64, a w zakresie Spraw Obywatelskich pod nr tel.: 14 683 82 26 (dokonywanie czynności meldunkowych), 14 683 82 77 (dowody osobiste).

Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel.: 14 683 82 61.

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/11/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-pandemia