Nowe kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń pomocy społecznej

reklama
Mops2

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:

   – dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł
   – dla osoby w rodzinie – 514 zł
   – maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł;

Wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

źródło : MOPS w  Dębicy

 

źródło: UM Dębica