Nowa sieć kanalizacji sanitarnej powstanie na ul. Wilhelma Macha

06 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

Blisko kilometrowy odcinek kanalizacji powstanie w przyszłym roku na ul. Wilhelma Macha. Będzie to możliwe dzięki staraniom Wodociągów Dębickich, które w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskały zgodę na rozszerzenie projektu, współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Inwestycja realizowana będzie w 2022 roku. Projekt obejmie tereny położone przed działkami należącymi do Lasów Państwowych. Dzięki temu podłączone do sieci kanalizacyjnej zostanie kilkanaście posesji.

Dodatkowo Wodociągi Dębickie zdobyły także zgodę na wykonanie drugiej inwestycji. Chodzi o modernizację wydzielonych komór fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Wprowadzenie nowych zadań było możliwe dzięki wypracowanym oszczędnościom w wysokości 2,9 mln zł.

Źródło: https://debica.pl/nowa-siec-kanalizacji-sanitarnej-powstanie-na-ul-wilhelma-macha/