Niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka? Zgłoś się do Programu Popularyzacji Wczesnej Interwencji. Stowarzyszenie „Radość” zaprasza na darmowe zajęcia!

Niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka? Zgłoś się do projektu pod nazwą „Wcześniej!”. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi rekrutację do Programu Popularyzacji Wczesnej Interwencji. Skierowany jest on do dzieci przed 7 rokiem życia, których rozwój przebiega nieprawidłowo a także dorosłych z powiatu dębickiego, jasielskiego i ropczycko-sędziszowskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

W ramach projektu dzieci otrzymają diagnozę i terapię funkcjonowania poznawczego oraz rozwoju merytorycznego z elementami Integracji Sensorycznej. Dorośli natomiast będą mogli wziąć udział w warsztatach.

Projekt dofinansowany został z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zgłoszenia przyjmowane są w Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy przy ul. Fredry 3. Jest to nowa siedziba „Radości” w budynku, w którym mieściła się dawniej firma PEX-POOL.