NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019 W POWIECIE DĘBICKIM – sprawdź gdzie, w jakim zakresie i dla kogo

pomoc prawnaDLA KOGO POMOC PRAWNA?

Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod nr telefonu 690 901 136. Rejestracja od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 11:00.

 

ZAKRES NIODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 01.01.2020 r.),
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEMUJE spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Z WYJĄTKIEM przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przykład: analiza umowy najmu mieszkania – prawnik sprawdzi czy dokument nie zawiera postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
nieodpłatna mediacja.

Przykład: pomoc w opracowaniu planu wyjścia z zadłużenia w opłatach za mieszkanie – doradca pomoże znaleźć rozwiązania umożliwiające porozumienie się z wierzycielem i spłacenie zadłużenia.

 

ZOBACZ INFORMACJĘ O NIEODPŁATNYCH PUNKTACH POMOCY PRAWNEJ (UWAGA zmiana adresu punktu w gm. Żyraków)

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2562