Niebezpieczne znalezisko. Trzy pociski artyleryjskie w dębickim Parku Skarbka-Borowskiego

Trzy pociski artyleryjskie znaleziono podczas prac ziemnych w dębickim Parku im. Włodzimierza Skarbka-Borowskiego. Odkrycie miało miejsce w poniedziałek, 7 sierpnia. Natychmiast zostało zabezpieczone przez policję. W wtorek na miejscu zjawił się patrol saperski, który usunął niewybuchy. Życiu mieszkańców nie zagraża niebezpieczeństwo.

W ziemi, przeważnie na terenach leśnych wciąż może znajdować się wiele pocisków, min i innych niewypałów czy niewybuchów. To co, przetrwało wiele lat może okazać się niebezpieczne. Należy więc pamiętać, aby w przypadku takiego znaleziska zachować szczególną ostrożność i jak najszybciej zawiadomić policję. Podejrzanego przedmiotu pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, zaleca się zabezpieczenie danego miejsca przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia odpowiednich służb.