Nie czekaj i zgłoś kandydata! Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017

Powiat dębicki oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” po raz kolejny docenią osoby zajmujące się wolontariatem. Kandydatów do konkursu „Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017” można zgłaszać do 24 listopada. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko podziękowanie wolontariuszom za ich pracę na rzecz lokalnego środowiska, ale również promocja prospołecznych zachowań.

Kapituła konkursowa wyłoni laureatów w czterech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

Dokonując oceny kandydatów, kapituła będzie brała pod uwagę ich zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych działaniach. Nominacje mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, grupy nieformalne i osoby fizyczne. Oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z uroczystą galą, odbędzie się 5 grudnia.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenia „Uwierz w siebie”.