Narodowe czytanieNarodowe czytanie – galeria

Narodowe Czytanie 2022 w Chotowej

Ta czytelnicza akcja na stałe wpisała się w tradycję Szkoły Podstawowej w Chotowej. Popularyzacja polskiej literatury, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz potrzeba dbałości o  polszczyznę to nadrzędne cele spotkania z literaturą piękną.

Patronat nad tym czytelniczym wydarzeniem zawsze obejmuje prezydent Polski wraz z małżonką. W tym roku przypadła 11.edycja. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

29 września uczniowie kl.8 i kl.5 czytali balladę pt. „Świtezianka” i balladę pt. „Pani Twardowska”. Na artystyczny odbiór lektury wieszcza wpływały elementy scenograficzne, których pomysłodawcą byli sami uczniowie.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1487&akcja=artykul