Narada roczna dębickich strażaków

Strażacy z powiatu dębickiego podsumowali ubiegły rok. W uroczystej naradzie wzięli udział przedstawiciele innych służb, samorządowcy, parlamentarzyści oraz zaproszeni goście. Jak mówił komendant Wojciech Buszek w minionych dwunastu miesiącach zakupiono nowy sprzęt oraz zadbano o jednostki ochotnicze.

Strażacy z powiatu dębickiego w 2017 roku interweniowali 1249 razy, z tego 286 przy pożarach, 881 podczas wystąpienia miejscowych zagrożeń i 82 przy alarmach fałszywych. Ponadto przeprowadzono 95 kontroli m.in. w obiektach użyteczności publicznej. Ważnym wydarzeniem było także włączenie OSP Nagoszyn do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.