Naprawa odwodnienia na ulicy Sienkiewicza

Poniedziałek, 26 Październik 2020

W ramach prac modernizacyjnych ulicy Sienkiewicza, oprócz wykonania przebudowy chodników, nowej nawierzchni jezdni oraz dodatkowych miejsc parkingowych, przeprowadzono również prace naprawcze odwodnienia.

Kamerowanie kolektora deszczowego w ulicy Sienkiewicza wykazało załamanie przewodu fi300 na długości około 30 metrów. Jako najlepszy sposób na jego naprawę wybrano metodę krakingu statycznego – polega ona na kruszeniu starego kanału za pomocą specjalnej głowicy. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą.

Dzięki kompleksowemu wykonaniu prac, jakość drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników zostało poprawione.

Na koszt całości zadania, które wyniosło 30 000 zł, złożyło się czyszczenie kolektora, skamerowanie go i naprawa załamania. Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Melioracyjno Kanalizacyjnych „HYDROBUD”.

Archiwum newsów

Naprawa odwodnienia na ulicy Sienkiewicza

Naprawa odwodnienia na ulicy Sienkiewicza

Naprawa odwodnienia na ulicy Sienkiewicza

Naprawa odwodnienia na ulicy Sienkiewicza

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/10/naprawa-odwodnienia-na-ulicy-sienkiewicza