Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 2019

reklama

wheelchair-749985 1920Powiat Dębicki, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powiat Dębicki, jest realizatorem programu w zakresie Modułu III polegającego na:
Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o którym mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dębickiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica tel. (14) 680 31 21, (14) 680 31 92 oraz składania wniosków wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej.

 

POBIERZ WNIOSEK – Moduł III

POBIERZ KARTĘ OCENY stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2800