Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy

reklama

Prowadzimy naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna, flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia (róg), trąbka, puzon, akordeon, perkusja.

Nauka odbywa się w cyklach:

6- letnim ( zapisy do klasy pierwszej dzieci w wieku 6-9 lat)

4- letnim ( zapisy do klasy pierwszej dzieci w wieku 10-16 lat)

Przesłuchania odbędą się w dniach:

25 maja 2019 r. w godz. 9:00-14:00

27 maja 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00

28 maja 2019 r. w godz. 16:00-18:00

Wypełnione kwestionariusze znajdujące się na stronie internetowej można składać w sekretariacie szkoły: Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy ul. Kościuszki 8, 39-200 Dębica tel. 14 670 20 80 lub przesłać na adres [email protected] do dnia 24 maja 2019 r. celem ustalenia kolejności przesłuchań.

Do podania należy dołączyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej
odpis ocen za I półrocze bieżącego roku szkolnego

Kwestionariusz osobowy oraz dokument obowiązku informacyjnego znajdują się na stronie internetowej ZPSM w Dębicy w zakładce „Zapisy do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy”.

Filmik pokazujący jak przebiega przesłuchanie dziecka do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy znajduje się na stronie internetowej ZPSM w Dębicy w zakładce „Zapisy do PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-do-panstwowej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-krzysztofa-pendereckiego-w-debicy-793.html