Nabór do nowej kadencji Rady Seniorów

Od 27 czerwca do 8 lipca  2022 r. trwa nabór do drugiej kadencji Rady Seniorów Gminy Dębica. Członków do Rady Seniorów Gminy Dębica należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Gminy Dębica w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty.

Członkami Rady Seniorów Gminy Dębica mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie gminy Dębica.

Członków do Rady Seniorów Gminy Dębica mogą zgłaszać:

Przewodniczący Rady Gminy Dębica – 3 członków,
Wójt Gminy Dębica – 3 członków,
po jednym przedstawicielu klubów seniora, działających w jednostkach pomocniczych Gminy Dębica.
po jednym przedstawicielu desygnują organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób starszych, są to:

Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Dębickie Stowarzyszenie „Amazonka”.

Powołanie członków Rady Seniorów Gminy Dębica nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-do-nowej-kadencji-rady-seniorow-2753.html