Na dębickim cmentarzu pochowano dzieci utracone

Dębiczanie pożegnali dzieci utracone. Wspólna modlitwa oraz pochówek zgromadziły rodziny zmagające się z odejściem swoich pociech oraz mieszkańców, którzy chcieli okazać im wsparcie. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Następnie wierni przeszli na cmentarz przy ulicy Wielopolskej. Do mogiły znajdującej się przy pomniku Dzieci Utraconych złożono urnę z prochami. Trafiła tam również Księga Pamięci wypełniona imionami najmłodszych zmarłych.

Pomnik Dzieci Utraconych został oficjalnie poświęcony rok temu. Jego budowę zainicjowało Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II działające przy parafii Miłosierdzia Bożego, które wciąż zajmuje się wsparciem rodziców oraz organizacją pochówków. To już czwarta taka uroczystość. Jak podają członkowie hospicjum, przez ten czas pochowano około 400 dzieci.