Mrowisko zabezpieczone

Podczas jednej z regularnych oględzin Gminy Dębica Wójt Gminy Dębica,  natknął się na okazałych rozmiarów mrowisko. Z racji tego że Gmina dba o środowisko, a mrówki i mrowiska są pod częściową ochroną zostały zabezpieczone przed zniszczeniem.

Przypominamy, że ze względu na ogromne znaczenie mrówek w środowiskach leśnych podlegają one częściowej ochronie gatunkowej. Określone to jest w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Co ważne, ochronie podlegają także mrowiska. Zakaz ich niszczenia, usuwania i uszkadzania zawarty został w wymienionym wcześniej rozporządzeniu, a także w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń (art. 164) kto niszczy mrowiska znajdujące się w lesie albo na nienależącym do niego gruncie rolnym, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mrowisko-zabezpieczone-2875.html