Monika Garduła złożyła ślubowanie

Rada Miejska już w pełnym składzie! 21 rajcą została Monika Garduła. Uroczyste ślubowanie miało miejsce podczas drugiej sesji kadencji na lata 2018-2023.

Świeżo zaprzysiężona radna była pierwszą osobą z listy Komitetu Wyborczego Mariusza Szewczyka i tym samym zajęła jego miejsce w Radzie Miejskiej.