Miejskie Biuro Spisowe będzie czynne dłużej

28 września 2021

W najbliższy czwartek, 30 września dobiega końca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W Dębicy spisało się ponad 86% osób. Dla tych, którzy obowiązek spisowy zostawili na ostatnia chwilę, pracownicy Miejskiego Biura Spisowego i rachmistrzowie będą czekać w czwartek, w Urzędzie Miejskim do godz. 20:00.

Spisowi podlegają „osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania”. Podlegają mu także „mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami”.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału skutkuje nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Dodatkowo tym, którzy udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: https://debica.pl/miejskie-biuro-spisowe-bedzie-czynne-dluzej/