Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ów dzień w odpowiedzi na alarmujący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Choć do prześladowań wyznawców różnych religii dochodzi najczęściej w Azji i Afryce, sytuacja osób wierzących pogarsza się również w państwach europejskich. Otwarte praktykowanie religii coraz częściej spotyka się z niechęcią czy wręcz wrogością, a osoby wierzące padają ofiarą uprzedzeń i dyskryminacji.

Podobnie jak w latach poprzednich, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Jest to ważny aspekt naszej działalności, ukierunkowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z naruszeń wolności sumienia i religii oraz kształtowanie społecznej wrażliwości na podobne przypadki chcemy otwierać dyskurs publiczny dla osób wierzących – umożliwić im swobodne uczestnictwo w życiu publicznym w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami i bez obawy o wykluczenie.

W celu promowania wolności religijnej jako fundamentalnego prawa każdego człowieka, ale również jako wartości społeczno- i kulturotwórczej, Laboratorium Wolności Religijnej organizuje w 2022 roku Pikniki Wolności. Odbędą się one w czterech polskich miastach, które odznaczają się bogatą tradycją wielowyznaniowości:

w Toruniu, 4 czerwca 2022 roku,
w Gdańsku, 19 czerwca 2022 roku,
we Wrocławiu, 21 sierpnia 2022 roku,

Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich uczestnicy poznają znaczenie wolności religijnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa – jej rolę w zapewnianiu pokojowego współżycia ludzi wierzących i niewierzących w atmosferze wzajemnego szacunku. Spotkania dostarczą również okazji, by udzielać wsparcia merytorycznego tym, którzy na co dzień borykają się z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. W tematycznych namiotach eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii będą służyć informacjami na temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej ochrony, zaś w punkcie konsultacyjnym będziemy przyjmować zgłoszenia sytuacji noszących znamiona łamania prawa do wolności religijnej.

Więcej o celach projektu, działalności Laboratorium  i dotychczasowych obchodach MDUOAP na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl.

 

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3498-miedzynarodowy-dzien-upamietniajacy-ofiary-aktow-przemocy-ze-wzgledu-na-religie-lub-wyznanie