Miasto przekaże ponad 140 tysięcy na letni wypoczynek – Serwis informacyjny Miasta Dębica

13 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjącej w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym – Akcja Lato 2022”. Łącznie przyznano 141 000 zł dla dziewięciu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Powitanie lata w parku

Dzięki miejskiej dotacji z wakacyjnych zajęć i wyjazdów skorzysta ponad 650 dzieci. Pięć organizacji postarało się o fundusze na zorganizowanie półkolonii, cztery na obozy i kolonie wyjazdowe.

Pieniądze trafią do: Spółdzielni Mieszkaniowej Dębica (32 000 zł); Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” (25 000 zł); Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (21 000 zł); ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów (20 000 zł); Stowarzyszenie Dziesiątka (13 000 zł);Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy (10 000 zł); Klub Sportowy Wisłoka (11 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy Szóstka (5 000 zł); Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica-Kędzierz (4 000 zł).

Środki na realizację zadań zostaną przekazane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2022 r.

Źródło: https://debica.pl/miasto-przekaze-ponad-140-tysiecy-na-letni-wypoczynek/