Miasto i OHP razem na rzecz młodzieży – Serwis informacyjny Miasta Dębica

07 lipca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Wspólne działania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i zatrudnienia młodzieży były tematem spotkania Mariusza Szewczyka burmistrza Dębicy i Jerzego Cyprysia Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie. Rozmowy dotyczyły możliwości kontynuacji współpracy i realizacji projektów w ramach nowej perspektywy unijnej.

Miasto i OHP razem na rzecz młodzieży

Miasto i OHP razem na rzecz młodzieży

Przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy na czele z komendantem Jerzym Cyprysiem spotkali się z burmistrzem Dębicy, aby uzgodnić plan współpracy na kolejne miesiące w celu m.in. zapewnienia odpowiedniego przygotowania zawodowego młodzieży oraz uzyskania przez nią kwalifikacji zawodowych, ułatwiających zatrudnienie.

– Chcemy nadal wspierać działania hufców pracy, ponieważ w skuteczny sposób wspierają młodzież, która ma trudności na rynku pracy. Jestem przekonany, że podjęte działania przyniosą wiele korzyści dla młodych ludzi oraz miasta – podkreśla burmistrz Mariusz Szewczyk.

To kolejna odsłona współdziałania Miasta z OHP. W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Muzeum Regionalne podpisali porozumienie z Ochotniczym Hufcem Pracy. Zakładało ono m.in. realizację przedsięwzięć mających na celu społeczno-zawodową aktywizację młodzieży w wielu 15-24 lat.

Źródło: https://debica.pl/miasto-i-ohp-razem-na-rzecz-mlodziezy/