Mateusz Kutrzeba Wiceprezesem Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG

Mateusz Kutrzeba został Wiceprezesem Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. Taką decyzję ogłosiła Rada Nadzorcza Spółki informując o zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, które trwało od 24 lutego 18 marca do 2022 roku.

Mateusz Kutrzeba jest Radnym Rady Miejskiej w Dębicy. Pochodzi z Dębicy. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Edukację kontynuował na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zanim został Wiceprezesem Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.