Mamy laureatów

Dnia 16 maja 2023 roku Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprosił uczniów klas 7 – 8 oraz szkół średnich na 6.PODKARPACKIE WIOSENNE SPOTKANIA Z POEZJĄ I PIOSENKĄ „Pamiętajcie o ogrodach…”
Konkurs miał na celu popularyzację niezwykłości przyrody, piękna fauny i flory ojczystej, troskę o ochronę środowiska w oparciu o polską literaturę. Konkurs obejmował dwie kategorie : recytację i piosenkę. Uczestnik mógł zaprezentować jeden utwór z zakresu literatury polskiej.
Komisja konkursowa oceniała 21 recytacji i 24 piosenki bez podziału na kategorie wiekowe.
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica reprezentowało sześcioro recytatorów z Grupy Teatralno/Kabaretowej „ŻABA" podopiecznych instruktora Pani Doroty Bielatowicz.
Na podium stanął MICHAŁ ZOŁOTAR zajmując III MIEJSCE, natomiast MARIA JEKIEŁEK otrzymała WYRÓŻNIENIE.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez WDK Rzeszów i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Sadzonki drzew i krzewów dla każdego dostarczyło Nadleśnictwo Kolbuszowa Świerczów, natomiast naturalne kosmetyki firma Sylveco. Dodatkowo Laureatów obdarowano nagrodami książkowymi.
Nasi recytatorzy wzbogacili swój repertuar pięknymi utworami Staffa, Miłosza, Kasprowicza, Chotomskiej, Kulmowej .
Jury podziękowało uczestnikom i instruktorom za przygotowanie młodzieży do prezentacji.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mamy-laureatow-3296.html