Małżonka Prezydenta RP z wizytą w Brzeźnicy

Wczoraj na Poligonie Strażackim w Brzeźnicy małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda spotkała się z grupą ukraińskich strażaków szkolących się m.in. w zakresie działań ratowniczo–gaśniczych, a także tworzenia struktur ochotniczych.

Podczas spotkania Pierwsza Dama rozmawiała z gośćmi z Ukrainy na temat  przebiegu szkoleń, ale też o obecnej sytuacji w Ukrainie po wybuchu wojny, a także warunkach pracy ukraińskich służb.

Prowadzone przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzeźnicy i Turawie kursy, są efektem wspólnej inicjatywy Pierwszych Dam Polski i Ukrainy związanych ze szkoleniami i wymianą doświadczeń pomiędzy służbami polskimi i ukraińskimi.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała polskim instruktorom za zaangażowanie i wsparcie ukraińskich ochotników. Wizyta na poligonie była także okazją do spotkania z dziećmi, które w tym dniu odbywały szkolenia w ramach Akademii Małego Strażaka.

W wizycie Pierwszej Damy uczestniczył Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz.

Fot. prezydent.pl

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/malzonka-prezydenta-rp-z-wizyta-w-brzeznicy-3659.html