Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną na 2024 rok o 15%

Prezes GUS w komunikacie z dnia 14 lipca 2023 r. ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 tj. wzrost cen o 15%. 

Wskaźnik ten będzie miał znaczenie przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2024 rok. 

W Monitorze Polskim poz. 774 z 1 sierpnia 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2023 r. uległy podwyższeniu na rok 2024 o 15,0%, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. opublikowanego w Monitorze Polskim poz. 713

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/maksymalne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-wzrosna-na-2024-rok-o-15-3503.html