Lista zwycięzców i dodatkowy nabór

Działaj Lokalnie

Wyłonieni zostali zwycięzcy programu „Działaj Lokalnie” – edycja 2023! Środki przyznane na realizację projektów zostaną skierowane do dziewięciu podmiotów z powiatu dębickiego. Jednocześnie rozpoczęto dodatkowy nabór wniosków w ramach bieżącej edycji programu „Działaj Lokalnie”! Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie Gminy Pilzno będą w nim mogły pozyskać dotację w wysokości do 5.000 zł!

Wnioski do naboru dodatkowego tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” można składać w terminie od dnia 16 czerwca do 23 czerwca 2023 r. Należy je składać wyłącznie online, poprzez Generator dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/.

Zwycięzcy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie
Projekt: „Altanowa integracja ”

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej
Projekt: „Ekodziałanie to oszczędzanie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Staszęcinie
Projekt: „SOS na ratunek – mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej”

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegocicach
Projekt: „Jestem Eko – jestem wielki”

Stowarzyszenie "Królewskie Pilzno"
Projekt: „Pikniki biegowe z Królewskim Pilznem”

CKiP w Żyrakowie
Projekt: „Przeszłość oczami współczesności”

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej
Projekt: „Życie na ziemi przedłużamy – ekologię wprowadzamy”

Stowarzyszenie Jodłowska Akademia Piłkarska Diament
Projekt: „Ekologia na sportowo”

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyrakowskiej
Projekt: „Aktywizacja oraz podnoszenie kompetencji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyrakowskiej ”

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie”, w tym edycji 2023, można znaleźć na stronie internetowej Dębickiego Klub Biznesu (http://www.karierawdebicy.pl/debicki-klub-biznesu/o-klubie). Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl. Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Zbigniewem Nosalem.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/1046