Lipy i klony

„Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” to coroczna kampania samorządu województwa podkarpackiego trwająca nieprzerwanie od 2015 roku, polegająca na sadzeniu drzew i krzewów miododajnych, w celu przyczynienia się do ochrony bioróżnorodności w naszym województwie.

Tegoroczną akcję zainicjowano w połowie października, kiedy przez budynkiem urzędu marszałkowskiego symboliczne przekazano sadzonki przedstawicielom samorządów, uczestniczących w projekcie.

Działanie prowadzone jest we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia.

Do tej wyjątkowej inicjatywy przyłączyła się także nasza jednostka.

W Gminie Czarna nowe nasadzenia zostały wykonane w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Głowaczowej.  

Z programu posadzono 15 lip i 15 klonów zwyczajnych. Dodatkowo, w celu stworzenia większego kompleksu leśnego dosadzono jeszcze 16 większych sadzonek lip.

,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”  finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 - kolaz_1.jpg

 

- sadzenie_2.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1494&akcja=artykul