Ks. Prof. Alojzy Nosal Patronem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dębicy

Ks. Prof. Alojzy Franciszek Nosal którego teraz Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy nosi imię był dębiczaninem, znanym nie tylko w Polsce ale i na świecie. Jako człowiek wykształcony studiował na renomowanych uniwersytetach m.in. w Krakowie, Belgii i Luksemburgu. Pomagał Polakom przebywającym poza granicami kraju. Został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII kapelanem Syndykatów Chrześcijańskich Uchodźców i Emigrantów z siedzibą w Paryżu. 2 Lata spędził w obozie koncentracyjnym w Troyes. Ks. Prof. A. F. Nosal mimo, że bardzo długo przebywał na emigracji pozostał patriotą. Nigdy nie zapomniał o Polsce oraz o swojej Małej Ojczyźnie.