Korekta harmonogramu

Szanowni mieszkańcy Grabin, Podlesia, Głowaczowej (bez nr domów 5 -11)

Informujemy, że z powodu rosnącej masy odbieranych odpadów została dokonana korekta harmonogramu odbioru śmieci od dnia 01.07.2023 r.

Podmiot odbierający odpady dostarczy w najbliższym czasie poprawioną rozpiskę do wszystkich gospodarstw domowych objętych zmianą.

 - korekta_harmonogramu_1.png

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1558&akcja=artykul