Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

09 maja 2022

Organizacje Pozarządowe

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego do rozmów o:
– potrzebach,
– bieżących działaniach,
– pomysłach,
– możliwościach finasowania NGO,
– możliwościach współpracy pomiędzy NGO a biznesem itp.

Celem konsultacji prowadzonych przez Przewodniczącą PRDPP jest potrzeba zapoznania się działającymi w regionie organizacjami oraz wypracowanie pomysłów i narzędzi do działań dla NGO. Podczas spotkań organizacje będą miały możliwość pozyskania bieżących informacji o możliwościach finansowania NGO, uzyskania pomocy w napisaniu wniosku, a także przekazania informacji o potrzebach i ewentualnych problemach NGO.

PRDPP w Dębicy jako organ opiniujący i doradczy przy Staroście rozpoczyna prace nad wzmocnieniem wizerunku i roli NGO w powiecie.

– Aby działalność Organizacji Pozarządowych w powiecie dębickim była łatwiejsza, to my, przedstawiciele NGO, musimy budować sieci partnerskie i razem kreować narzędzia i wydarzenia, które pozwolą na większą rozpoznawalność zarówno organizacji, jak i zrozumienie wśród społeczeństwa idei i roli wolontariatu – podkreśla przewodnicząca PRDPP, Elżbieta Drąg. – Współpraca pozwoli nam również na wzmocnienie pozycji NGO w środowisku lokalnym i biznesowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00- 16:00 w Starostwie Powiatowym w Dębicy (po uprzednim umówieniu się telefonicznym z przewodniczącą PRDPP – Elżbietą Drąg  tel. 606 748 303).

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/konsultacje-dla-organizacji-pozarzadowych,art-2540