Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty

Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty

Na pierwszą edycję konkursu Sapere Aude na najlepszą pracę magisterską i licencjacką, napisaną w języku polskim o tematyce związanej z ziemią dębicką zostało zgłoszonych 12 prac. O nagrodę mogli ubiegać się absolwenci szkół wyższych, zamieszkali na stałe w powiecie dębickim, którzy obronili swoją pracę dyplomową w roku 2014 lub 2015. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 10 listopada podczas VI Rautu Niepodległości w DK Kosmos.

Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty Konkurs Sapere Aude rozstrzygnięty Dscf2315

Spośród 12 zgłoszonych na konkurs prac 11 spełniało kryteria konkursu i w zakodowanej formie oceniała je czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy w składzie: dr Edyta Adamczyk-Pluta (Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie) – przewodnicząca Komisji, dr Barbara Pelczar-Białek (Starostwo Powiatowe w Dębicy) – członek Komisji, dr Marzena Baum-Gruszowska (Muzeum Regionalne w Pilźnie) – członek Komisji, mgr Zbigniew Drzymała (Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej) – członek Komisji.
 
W kategorii najlepsza praca licencjacka Komisja Konkursowa przyznała dwa równorzędne wyróżnienia.
Dla Magdaleny Ćwik za pracę zatytułowaną Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
oraz dla Ewy Książek za pracę zatytułowaną Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
 
W kategorii najlepsza praca magisterska Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Sapere Aude dla Klaudii Małozięć za pracę pt. Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej (na przykładzie gminy Dębica).
Komisja zdecydowała także o przyznaniu wyróżnienia dla Angeliny Gondeli za pracę pt. Inwestycje i ich wpływ na rozwój gminy miasta Dębica w latach 2009-2014.
 
Wręczenie nagród odbyło się podczas VI Rautu Niepodległości organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej w 10 listopada 2015 roku w Domu Kultury i Kinie „KOSMOS” w Dębicy. Fundatorem nagród w konkursie był Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.
Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

 

źródło: UM Dębica