Konkurs KGW „Koło ARiMR-w sercu wsi”

reklama

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej. Termin nadsyłania Zgłoszeń rozpoczyna się dnia 15 września 2020 r., a kończy w dniu 15 listopada 2020 r.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień.

Analogiczne konkursy przeprowadzone zostaną przez każdy oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prace, które zajmą pierwsze miejsce w województwie, zostaną zakwalifikowane do ogólnokrajowego etapu, w którym wyłonione zostaną trzy najlepsze.

Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac konkursowych w etapie ogólnopolskim ufundował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/konkurs-kgw-kolo-arimr-w-sercu-wsi-1760.html