Konkurs Duże Granty w ramach programu “Równać Szanse”

 

Informujemy o Konkursie Duże Granty organizowanego w ramach programu,,Równać Szanse”!, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus.

 

Ideą Fundacji jest rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży, które pozwolą im odnosić sukcesy. Wspierane projekty, realizowane są w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, a na działania można pozyskać kwotę do 40 000 zł! Czas trwania projektu to 12 miesięcy. Biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora zgłaszającego daną inicjatywę.

 

Fakty i liczby

Program,,Równać Szanse" działa od 21 lat. Dotychczas w Programie zrealizowano ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi! Wartość przyznanych grantów przekroczyła 40 000 000 zł!

 

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022.

 

Szczegóły konkursu: www.rownacszanse.org.pl/konkurs_duze_granty/

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5069