Koniunktura w rolnictwie AK-R

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/07/19/koniunktura-w-rolnictwie-ak-r/