Konferencja prasowa wiceprzewodniczącego Rady Miasta Dębica Mateusza Kutrzeby

Darmowe leczenie dla dębiczan w Latoszynie

Przychodnia Zdrojowa w Latoszynie już od miesiąca czeka na pacjentów. Niestety dla mieszkańców Dębicy wszystkie zabiegi w niej są płatne. Z takim stanem rzeczy nie zgadza się i chce go zmienić Mateusz Kutrzeba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

– Mieszkańcy Dębicy powinni mieć zapewniony dostęp do bezpłatnego leczenia w Latoszynie na podstawie skierowania od specjalisty lub lekarza rodzinnego – mówi Mateusz Kutrzeba. – W miejskim budżecie muszą się na to znaleźć pieniądze.
Przychodnia Zdrojowa w Latoszynie oferuje zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne dla chorych m.in. po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcjami kończyn, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu, ze schorzeniami reumatologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi i innymi. Jednak w tej chwili wszystkie zabiegi są tam płatne, bo placówka nie ma jeszcze kontraktu z NFZ. Na darmowe leczenie mogą liczyć tylko mieszkańcy Gminy Dębica, bowiem postarała się o to Rada Gminy Dębica uchwalając „Programu profilaktyki zdrowotnej”.
– Wystąpiłem do Burmistrza Dębicy o przygotowanie takiego programu w mieście Dębica i zabezpieczenie na ten cel 100 tys. złotych w miejskim budżecie – relacjonuje swoje działania Mateusz Kutrzeba. – Ze strony klubu radnych PiS mogę potwierdzić gotowość uchwalenia takiego programu już na najbliższej sesji miejskiej rady.
Stosowny wniosek Radny złożył w czwartek 2 sierpnia. Podszedł w nim do problemu kompleksowo, bowiem oprócz zwrócenia się nie tylko o program umożliwiający darmowe leczenie. Radny Mateusz Kutrzeba zaznaczył też potrzebę zwiększenia transportowej dostępności lecznicy dla mieszkańców i zawnioskował o przedłużenie istniejącej linii MKS, lub utworzenie nowej, która będzie kursowała pod Uzdrowisko w Latoszynie.
– Mając na uwadze troskę o zdrowie i łatwą dostępność mieszkańców miasta Dębicy do zróżnicowanych możliwości leczenia i rehabilitacji, liczę, że Pan Burmistrz szybko i pozytywnie rozpatrzy mój wniosek – mówi Radny Mateusz Kutrzeba. – Mam nadzieję, że na najbliższej sesji radni będą mogli uchwalić stosowny program i zapewnić dębiczanom darmowy dostęp do dobrodziejstwa latoszyńskich wód, do czasu aż przychodnia nie podpisze kontraktu z NFZ.

Miasto powinno zadbać o niepełnosprawne dzieci

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Kutrzeba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, zwrócił się do burmistrza, by ten wywiązał się z deklaracji wsparcia budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Mateusz Kutrzeba, apeluje o wsparcie finansowe budowy z tegorocznego i przyszłorocznego budżetu.
Od lat mówi się o konieczności budowy nowej siedziby dla ZSS, bowiem w dotychczasowym budynku dzieci niepełnosprawne uczą się w uwłaczających warunkach. Starania władz powiatu, o znalezienie lokalizacji na nową siedzibę, zbiegł się w czasie z rozmowami, jakie władze miasta prowadziły z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, na temat ponownego przejęcia przez miasto budynków dawnej jednostki wojskowej.
– Wtedy to podczas negocjacji z uczelnią i w publicznych wypowiedziach Pan Burmistrz deklarował, że przynajmniej część odzyskanych od uczelni obiektów zostanie przekazana na budowę szkoły specjalnej – przypomniał podczas konferencji Mateusz Kutrzeba. – Przyszedł czas, by się z tych deklaracji wywiązać, nawet pomimo tego, że odzyskane budynki miasto sprzedało wojsku.
Radny zwrócił się do Burmistrza Dębicy z wnioskiem o wywiązanie się ze złożonej deklaracji i przekazania; jeszcze w bieżącym roku budżetowym kwoty 300 tys. złotych jako wsparcia finansowego dla budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. We wniosku radny wskazuje, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić ze sprzedaży Wojsku Polskiemu budynków przekazanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
W swoim wniosku radny zaznacza, że także w budżecie na rok 2019 powinny znaleźć się środki na wsparcie budowy w kwocie 700 tys. zł. – W świetle zobowiązań, jakie w tej kwestii podjęło miasto, pomoc ta w mojej ocenie jest niezbędna –tłumaczy Wiceprzewodniczący Mateusz Kutrzeba. – W sprawie dobra dzieci uczęszczających do wspomnianej placówki, zapewnienia godziwych standardów opieki oraz warunków pracy wychowawców, powinniśmy jako samorząd miasta Dębicy wykazać się szczególnym zrozumieniem i solidarnością, tym bardziej, że do szkoły uczęszcza znaczna część dzieci mieszkających na terenie Dębicy.