Kondolencje dla Zbigniewa Stachnika

Szanownemu Panu

Zbigniewowi Stachnikowi
wieloletniemu Radnemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Dębica
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci
Żony – Zofii Stachnik

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencje-dla-zbigniewa-stachnika-2732.html