Kondolencje

Szanownemu Panu
Antoniemu Kamińskiemu – Prezydentowi Fundacji Educare et Sevire
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Żony – Teresy

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjekaminski-3734.html