Kondolencje

Szanownemu Panu
Piotrowi Chęckowi – Staroście Powiatu Dębickiego
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Taty

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjecheciek-3672.html