Kondolencje

Szanownemu Panu
Czesławowi Mateja – Sołtysowi Sołectwa Kozłów
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Żony – Zofii

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencje2023011-3062.html