Kondolencje

Szanownemu Panu Adamowi Sowie
byłemu Komendantowi Straży Gminnej w Dębicy
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci żony – Grażyny.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.
Jest to wielka strata, która jeszcze długo
będzie napełniać smutkiem nasze serca.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjeadamsowa-2533.html