KONDOLENCJE

Szanownemu Panu

Marianowi Matkowskiemu

składamy wyrazy głębokiego żalu

i współczucia z powodu śmierci

RODZICÓW.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.

Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,

którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać

smutkiem nasze serca.

Przewodniczący Rady Gminy Dębica

Piotr Żybura

Wójt Gminy Dębica

Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kondolencjematkowski-2496.html