Komunikat w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Piątek, 04 Styczeń 2019

Biuro Gospodarowania Odpadami informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy Nr XXVI/265/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębicy (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3743, ogłoszony 2016.12.05) wynosi odpowiednio:

            Jednocześnie informuje się, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty.

            Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za dany miesiąc z dołu, w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

           

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/01/komunikat-w-sprawie-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi