Komisja Środowiska

reklama

 

Wójt Gminy Stanisław Rokosz uczestniczył w Senackiej Komisji Środowiska. Temat posiedzenia: Problemy gospodarki odpadami z punktu widzenia samorządów. Szanse związane z wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Postulaty, które przedstawił Pan Wójt:

 

-Ograniczenie wzrostu stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych:

tzw. opłata marszałkowska z kwoty 24,15 zł za 1 Mg do 240,00 zł za 1 Mg

Utrzymanie opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskiej) na możliwie jak najniższym poziomie. 

– Wprowadzenie przepisów przejściowych w zakresie zakazu składowania frakcji energetycznej (kalorycznej)  do czasu wybudowania wystarczającej ilości instalacji do zagospodarowania tej frakcji. 

– Ustanowienie regionalizacji gospodarki odpadami komunalnymi do poziomu województwa. Efekt teraz jest taki, że bogate samorządy jest stać na przewóz tych odpadów w inne miejsce, a małe miasta i gminy na tym cierpią i dlatego trzeba to zmodyfikować.

– Należy również wprowadzić mechanizmy dofinansowania instalacji służących recyklingowi i kompostowaniu bioodpadów.

– Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy lub wprowadzenie pierwszeństwa w przyjmowaniu odpadów z kraju, a tylko w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji możliwość przyjmowania odpadów z zagranicy.

-Wprowadzenie mechanizmów dofinansowania instalacji służących recyklingowi oraz instalacji do kompostowania bioodpadów.

 

Pan Wójt również wystąpił z oficjalnym wnioskiem o odbycie kolejnych komisji w Gminie Dębica i Ostrów, a także zaprosił do Latoszyna Zdroju.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komisja-srodowiska-1391.html