“Kolejowa brama miasta” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

17 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Miasto Dębica oraz Politechnika Krakowska zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie przeprowadzenia konkursu studenckiego na rewaloryzację zagospodarowania ul. Kolejowej oraz placu przydworcowego. Studenci Wydziału Architektury przygotują wizualizacje przestrzenne proponowanych rozwiązań.

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

„Kolejowa brama miasta”

Porozumienie pomiędzy stronami podpisali we wtorek 16 maja burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Krakowskiej dr hab. inż Stanisław M. Rybicki, prof. PK oraz pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą dr hab. inż arch. Michał Krupa, prof. PK. W spotkaniu wzięli udział również Kierownik Katedry Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, prof. PK, oraz zastępca burmistrza Dębicy Jerzy Sieradzki.

Podczas rozmów na krakowskiej uczelni poruszono nie tylko kwestię samego konkursu, ale także możliwości przyszłej współpracy i wymiany poglądów oraz wizję rozwoju Miasta Dębicy w realnych warunkach przestrzennych, społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wśród studentów trzeciego roku. Młodzież odbyła już spotkanie w dębickim Ratuszu oraz spacer studialny po terenie objętym konkursem.

Efektem wspólnego przedsięwzięcia będą prace architektoniczne na rewitalizację i zagospodarowanie ul. Kolejowej oraz plac przy dworcu PKP, z uwzględnieniem takich kwestii jak powiązania funkcjonalne i kompozycyjne z miastem, wykorzystanie walorów położenia i dostępności komunikacyjnej czy zagadnienia ochrony środowiska.

Wyniki Konkursu poznamy na przełomie maja i czerwca a prace młodych architektów będzie można obejrzeć podczas specjalnej wystawy w Galerii MOK.

Źródło: https://debica.pl/kolejowa-brama-miasta/