Kolejny transport na Ukrainę

Kolejny transport odjechał do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rudkach. Dnia 4.03.2022 r. pełen sprzętów, medykamentów i produktów spożywczych autokar wyjechał do Rudek. Następnego dnia już mieliśmy pełne wdzięczności telefony, okraszone łzami wzruszenia i nadziei.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom- Mieszkańcom, szkołom, firmom, którzy tak szczodrze zapełnili magazyny naszych czterech punktów zbiórek w Pustkowie-Osiedlu, Pustyni, Nagawczynie i Latoszynie.
Dziękujemy Wam Mieszkańcy Gminy Dębica, dziękujemy koordynatorom działań w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagawczynie, CKiB w Pustkowie-Osiedlu, Budynku Wielofunkcyjnym w Latoszynie oraz w Remizie Strażackiej w Pustyni.
Dary w postaci artykułów spożywczych oraz higienicznych przekazała także firma Igloocar Sp. z o.o., a Gmina Dębica wsparła straż Miasta Rudki specjalistycznym sprzętem, m.in torbami medycznymi PSP R1 za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy także w stronę KS Stasiówka oraz Chemik Pustków i Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Dębica za przekazanie materiałów do wykonania siatek maskujących.
Dziękujemy również Bama Logistics z Kozłowa, Fundacji Gorąca Cegiełka oraz Gminnemu Zakładowi Komunalnemu za pomoc w transporcie i za wolontariat
Kolejny raz Mieszkańcy okazali swoje wielkie serca. Dziękujemy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejny-transport-na-ukraine-2588.html