Kolejne tony azbestu zniknęły z dębickiego krajobrazu

21 października 2021

Ponad 37 ton odpadów azbestowych zebrano na terenie Dębicy. Akcję prowadzono dzięki dotacji zdobytej  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz miejskim funduszom.

Miasto otrzymało na ten cel 6000 zł. Dzięki tym pieniądzom wyspecjalizowana firma bezpłatnie odebrała szkodliwe odpady azbestowe z 23 nieruchomości. Były to domy jednorodzinne i budynki gospodarcze. Odpady trafiły do utylizacji.

Źródło: https://debica.pl/kolejne-tony-azbestu-zniknely-z-debickiego-krajobrazu/