Kolejna akcja dystrybucji żywności w Gminie Dębica. Wsparcie otrzymało ponad 1000 osób

Kolejna akcja dystrybucji żywności w Gminie Dębica. Tym razem wsparcie otrzymało 314 rodzin. Ponad 1000 mieszkańców odebrało podstawowe artykuły spożywcze. W sumie rozdano ponad 21 ton produktów. W projekt zaangażowało się wiele osób. W punkcie odbioru rąk chętnych do pracy nie brakowało.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.