Klub Seniora podczas Przeglądu Tradycji Wielkanocnych

7 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Pustkowie-Osiedlu odbył się po raz kolejny Przegląd Tradycje Wielkanocne w Gminie Dębica. Po raz drugi Klub Seniora w Podgrodziu wziął udział w tym przeglądzie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/klub-seniora-podczas-przegladu-tradycji-wielkanocnych-743.html