Kiedy wojsko wróci do Dębicy?

90 żołnierzy zawodowych na stałe, 200 rekrutów służących nie mniej niż dwa razy w miesiącu oraz w sumie ponad 700 wojskowych służących na terenie pięciu okolicznych powiatów – tak przedstawia się skład osobowy podległy dębickiemu batalionowi. W Dębicy żołnierze mieścić się będą na terenie byłej jednostki przy ul. Kościuszki. Obiekt po Kolegium Języków Obcych został już przejęty przez armię. Wojskowi chcieli by mieć jednak do swojej dyspozycji kolejne budynki oraz teren pod park maszyn.

Wojsko chciałoby m.in. pozyskać budynek który został niedawno przekazany miastu przez Uniwersytet Ekonomiczny. Od kilku lat starania o jego pozyskanie czyni również powiat dębicki chcący w tym miejscu ulokować Zespół Szkół Specjalnych. Z tym, że powiat chciałbym zrobić to na zasadzie wymiany za inny obiekt, a wojsko zobowiązane by zapewne zostało do zapłaty gotówką.

Pierwsi żołnierze w Dębicy powinni pojawić się już za kilka dni. Proces formowania batalionu ma ruszyć z początkiem kwietnia. Obrona Terytorialna to nowa formacja mająca docelowo składać się z 17 brygad liczących około 45 tys. żołnierzy. W czasie pokoju mają się oni zajmować m.in. pomocą w likwidacji skutków klęsk żywiołowych np. powodzi, a także zrzeszać osoby, które chciałby wstąpić do regularnego wojska, a takiej możliwości nie mają.