Kasa czynna codziennie

Informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim w Pilźnie jest czynna codziennie, w godz. 8-14.30 (z przerwą od godz. 11 do godz. 11.30).

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/kasa-czynna-codziennie